Huolet hallintaan saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Voimaperheiden Huolet hallintaan -alustaa.

Sivustolla pystyy käymään ohjelmaa sujuvasti läpi, joistain puutteista, kuten kontrastista ja alt-teksti puutteista huolimatta. Joissain ohjelman harjoituksissa (kuten ”Miltä kehossasi tuntuu, kun olet huolissasi?” -harjoituksessa) tehtävän osissa ei välttämättä ole kuvaavia nimilapputekstejä. Vanhoissa videoissa ei välttämättä ole tekstityksiä.

Sivustolla parannetaan ensisijaisesti seuraavien ominaisuuksien saavutettavuutta:

  • Kontrastit
  • Kuvaavat nimet (label)

Verkkosivustolla olevia tietoja voi pyytää eri muodoissa kuin siellä on tarjolla tai voitte antaa epävirallista saavutettavuuspalautetta. Yhteystiedot: huolethallintaan@utu.fi

1 Teknistä tietoa verkkosivuston saavutettavuudesta

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Voimaperheiden Huolet hallintaan (https://huolethallintaan.fi/)-verkkosivustoa.

1.1 Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

1.2 Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

1.2.1 Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

  • Joissain ohjelman käyttöliittymäkomponenteissa ei ole tekstiä (label). Harjoitustehtävien valintaruuduissa ei ole nimeä (label). Tällöin WCAG – saavutettavuusvaatimus 2.5.3 Nimilappu nimessä (Taso A) jää täyttymättä.

                      Ei tulla korjaamaan, koska alustalla ei ole enää paljoa käyttäjiä.

  • Kontrastit ei paikoitellen ole riittäviä, joten heikkonäköisempien voi olla haastava nähdä ja erottaa tekstejä, taustoja ja elementtejä toisistaan. Tämän myötä WCAG - saavutettavuusvaatimus 1.4.3 ja 1.4.11 (kontrasti (minimi) ja ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti) jäävät täyttymättä.

Tarkoituksemme on rakentaa järjestelmään kontrastia säätävä ominaisuus tai muuttaa Voimaperheet -teemaa, siten että kontrasti vaatimukset täyttyvät. Uutta sisältöä julkaistessamme varmistamme, että kontrastit täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

  • Tekstin koon muuttamisen mahdollisuutta ilman avustavaa teknologiaa, ei tällä hetkellä ole saatavilla. Alusta ei periaatteessa täytä tätä saavutettavuusvaatimusta, mutta selaimella suurennettaessa toimii 200%:lla zoomilla. Tämän myötä WCAG - saavutettavuusvaatimus 1.4.4 (tekstin koon muuttaminen) jää täyttymättä.

Tämä on huomioitu ja siihen ei tulla tekemään muutoksia.

  • Tyhjiä linkkejä ovat mm. Voimaperheet -logon linkki ja Koti -kuvakkeen linkki. Tällöin WCAG – saavutettavuusvaatimus 2.4.4 (Linkin tarkoitus (kontekstissa) (Taso A)) jää osittain täyttymättä.
    • Tämä on huomioitu ja muutoksia ei tulla tekemään, alustan vähäisen käytettävyyden takia.
  • Alustalta löytyy joitain rikkinäisiä ARIA -attribuutteja. Tällöin WCAG -saavutettavuusvaatimukset 1.3.1 (Info and Relationships (Level A)) ja 4.1.2 (Name, Role, Value (Level A)) jäävät osittain täyttymättä.

Tämä on huomioitu ja muutoksia ei tulla tekemään, alustan vähäisen käytettävyyden takia.

1.2.3 Sisältö, jota saavutettavuusvaatimukset eivät koske

  • Alustalla saattaa olla vanhoja videoita, jotka on julkaistu ennen 09.2020

2 Miten tämä saavutettavuusseloste on laadittu

Seloste on laadittu 30.11.2020. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Turun Yliopiston Lastenpsykiatrinen tutkimusyksikkö.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 30.11.2020

Saavutettavuus on testattu Webamin Wave ohjelmalla, sekä Google Chromen Lighthouse ohjelmalla.

3 Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle osoitteeseen huolethallintaan@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

3.1 Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

4 Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa