Huolet hallintaan

Huolet hallintaan on käyttäytymisterapeuttinen eli kognitiivis-behavioraalinen lasten ahdistuneisuuden ja pelkojen hoito-ohjelma. Se on ensimmäinen suomenkielinen digitaalisessa muodossa oleva lasten ahdistuneisuuden hoitoon kehitetty hoito-ohjelma.

Hoito-ohjelmaan osallistuvat lapsi ja ainakin toinen vanhemmista. Ohjelmassa on sekä lapselle että vanhemmille omat internetsivut. Sivuilla on tietoa ahdistuksesta ja sen hallintakeinoista. Sivut koostuvat tekstisisällöistä, animaatioista ja erilaisista tehtävistä.  

Ohjelman tarkoitus on opettaa lapselle ja vanhemmille taitoja, joiden avulla ahdistuneisuutta on mahdollista helpottaa. Tämä tapahtuu yhteistyössä valmentajan kanssa. Valmentaja tukee perhettä ohjelman läpikäymisessä ja taitojen harjoittelussa säännöllisten puhelinkeskustelujen avulla. Ohjelma kestää 9 viikkoa.

Ohjelmaan liittyvä tutkimus käynnistyy syksyllä 2017.