Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa kehitetään ja tutkitaan lasten, nuorten ja perheiden digitaalisia, matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.

Voimaperheet-hoito-ohjelmien tavoitteena on tuoda suomalaisten lapsiperheiden käyttöön uusia, näyttöön perustuvia hoito-ohjelmia. Hoito-ohjelmat toteutetaan internetissä ja niihin kuuluu säännöllinen puhelimitse tapahtuva perhevalmennus.

Useissa Suomen kunnissa on jo otettu käyttöön Voimaperheet Huomaa hyvä lapsessasi- vanhempainohjausohjelma leikki-ikäisten lasten käytösongelmien hoitoon.

Kouluikäisten lasten ahdistuneisuuden hoitoon suunnatun Huolet hallintaan-hoito-ohjelman kehittämis- ja tutkimustyö on meneillään.

Voimaperheet-tutkimus kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan Inequalities, Interventions, and New Welfare State (INVEST) -lippulaivahankkeeseen.